Varaa
aika
ota
yhteyttä
Vastaa kyselyyn
Sulje


Sulje

Asiakkaan valinnanvapaus

uutinen 28.01.2021

Kuntoutujan oikeudesta valita hoitopaikkansa on usein epäselvyys. Asiakkaan oikeus saada esimerkiksi lähete kuntoutukseen tai jo myönnetty lähete mukaan toiseen kuntoutuspaikkaan herättää usein kysymyksiä ja vääriä tulkintoja. Tätä asiaa helpottamaan Kuntoutusyrittäjät julkaisi tammikuussa 2021 oppaan asiakkaille antamaan tietoa näiden oikeuksista. Oppaan tarkoituksena on jakaa suomalaisille tietoa kuntoutujan oikeudesta valita hoitopaikkansa erilaisissa terapiaan liittyvissä̈ tilanteissa.

Alla linkki tuoreeseen Kuntoutusyrittäjien oppaaseen asiakkaan oikeuksista:
https://kuntoutusyrittajat.fi/web2017/wp-content/uploads/2021/01/Opas-kuntoutujalle-terapeutin-valintaan-2021-Kuntoutusyrittajat.pdf
Asiakkaan valinnanvapaus

Jaa tai tykkää