Varaa
aika
ota
yhteyttä
Vastaa kyselyyn
Sulje


Sulje

Toimintaterapia

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toiminnoista. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan osallistumista hänelle tärkeään ja merkitykselliseen toimintaan. Toimintaterapiassa on keskeistä toiminnan terapeuttinen käyttö sekä toimintaterapeutin ja kuntoutujan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Toimintaterapia perustuu toiminnan tieteeseen.

Toimintaterapiassa laaditaan jakson alussa yksilölliset tavoitteet, joiden pohjalta terapiaa toteutetaan ja arvioidaan edistymistä jakson päätteeksi. Terapia voidaan toteuttaa toimitiloissa tai kotikäyntinä asiakkaan tarpeiden mukaan. Lasten ja nuorten parissa terapiassa korostuu yhteistyö perheen ja lähiyhteisöjen kanssa.

Vuoden 2024 alusta alkaen fysioterapeutin tai toimintaterapeutin toteuttamasta kuntoutuksesta asiakkaan kotona on mahdollista saada kotitalousvähennystä. Lue lisää kotitalousvähennyksestä.

Tiedustelut ja ajanvaraukset Medirex Toimintaterapia Hagströminkulman palvelusihteerien kautta, puh. 06 836 2525 tai sähköpostilla toimisto(at)medirex.fi


"
Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, joka saattaa ihmisen merkitykselliseen ja toimivaan arkeen – arkeen, joka on aina enemmän kuin pelkkää pärjäämistäToimintaterapia lapsille


Toimintaterapiaan ohjaudutaan maksusitoumuksella silloin, kun lapsella näkyy haasteita esimerkiksi päivittäisten toimintojen suorittamisessa, käsien käytössä, motorisissa taidoissa, leikki- ja kaveritaidoissa, visuaalisessa hahmottamisessa, keskittymisessä tai toiminnanohjaamisessa. Varhaisella puuttumisella pystytään ehkäisemään ongelmien lisääntymistä ja vahvistamaan lapsen myönteistä minäkuvaa. Toimintaterapian välineenä on lapselle mielekäs ja merkityksellinen leikki tai tekeminen.

Toimintaterapia nuorille


Nuorten parissa korostuu erilaiset arjenhallintaan, itsenäistymiseen, opiskeluun ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien taitojen harjoittelu sekä itsetunnon vahvistaminen. Toimintaterapia voi olla käytännön harjoittelua, psykososiaalisten ja kognitiivisten taitojen vahvistamista sekä ratkaisukeskeisiä keinoja.

Toimintaterapiahuoneemme
Toimintaterapiahuoneemme

Toimintaterapia aikuisille


Aikuisten toimintaterapian kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi aikuisneurologiset ja ikääntyneet asiakkaat tai muut asiakasryhmät, joilla on todettu toimintaterapian tarve sairastumisen tai vammautumisen seurauksena. Toimintaterapiassa arvioidaan ja kehitetään niitä taitoja mitä ihminen tarvitsee arkipäivän eri tilanteissa: päivittäisten toimintojen, kognitiivisten sekä psykososiaalisten taitojen harjoittelua.
Katso myös:


Sinua palvelevatVaraa aika netissä!


Kiinnostuitko palvelustamme? Klikkaa alla olevaa nappia ja varaa aika näppärästi netissä! Huomaathan varauksen yhteydessä tarkistaa missä toimipaikassa valitsemaasi palvelua tarjotaan.


Varaa aika
Tervetuloa meille - Liike on lääke!