Varaa
aika
ota
yhteyttä
Vastaa kyselyyn
Sulje


Sulje

Koulutuspalvelut

Tarjoamme asiantuntijaluentoja lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Kouluttaja OMT-fysioterapian asiantuntija Matias Mattilan koulutukset ovat käytännönläheisiä ja keskittyvät etenkin kliiniseen päättelyyn sekä vuorovaikutuksen merkitykseen asiakkaita/potilaita kohdatessa. TULE- koulutuksista hyötyvät sekä lääkärit ja fysioterapeutit ketkä ottavat vastaan tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiviä asiakkaita/potilaita. Kipu- koulutuksesta hyötyvät kaikki terveydenhuollon ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään potilaita/asiakkaita, ketkä kärsivät kivusta. Koulutus painottuu etenkin kroonisen kipupotilaan kohtaamiseen.


TULE-KOULUTUS LÄÄKÄREILLE


TEEMA: Niskakipu, niskaperäinen päänsärky, hartiarenkaan alueen kivut – työkaluja kliiniseen tutkimiseen
Käytännönläheinen koulutus, jossa perehdytään niska- ja olkapääkipuisen potilaan oirekuvan tunnistamiseen ja kudoserotteluun kliinisten testien sekä palpaation avulla.

Koulutuksen pituus 4 h.
Lisätiedot: matias.mattila@medirex.fi


KIPU-KOULUTUS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE


TEEMA: Kipumekanismit, kivun kokeminen, vuorovaikutus kipuasiakkaan kanssa ja psykofyysinen fysioterapia

Koulutuksen tavoitteena on antaa terveydenhuollon ammattilaisille lisää työvälineitä kipuasiakkaan kohtaamiseen. Tavoitteena on antaa lisää ymmärrystä kivun fysiologiasta ja kipumekanismeista. Tärkein tavoite on kuitenkin tuoda esille tärkeitä näkökulmia vuorovaikutuksen merkityksestä kipuasiakkaan kohtaamisessa. Koulutuksessa käydään läpi myös psykofyysiseen fysioterapian lähestymistavan mahdollisuuksista kipuasiakkaiden hoidossa.

Koulutuksen pituus 2,5 h.
Lisätiedot: matias.mattila@medirex.fi


TULE-KOULUTUS LÄÄKÄREILLE


TEEMA: Alaselkä ja lonkka Workshop

Käytännönläheinen koulutus, jossa tavoitteena on perehtyä paikallisen alaselkäkivun, alaraajaan säteilevän alaselkäkivun sekä lonkan alueen oirekuvan tunnistamiseen ja kudoserotteluun kliinisten testien sekä palpaation avulla. Kouluttajina toimivat OMT-fysioterapian asiantuntija Matias Mattila ja alaraajafysioterapian asiantuntija Markus Peltoniemi. Workshop sisältää teoriatiedon lisäksi hands on harjoittelua kliinisen päättelyn näkökulmasta.

Koulutuksen kesto 4h.
Lisätiedot: matias.mattila@medirex.fi


LASTEN- JA NUORTEN VALMENTAJILLE JA OHJAAJILLE SUUNNATUT WORKSHOP- KOULUTUKSET OHEISHARJOITTELUN TUEKSI


Koulutukseen osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaan kokemusta fysiikkaharjoittelusta. Koulutuksista hyötyvät sekä joukkuelajien, että yksilölajien valmentajat. Näissä kolmessa Workshopissa käydään kattavasti fysiikkaharjoittelun teoriaa läpi ja annetaan käytännön vinkkejä lasten- ja nuorten oheisharjoitteluun. Jokaisen Workshopin kesto 2 h. Koulutukset pitävät OMT- fysioterapeutti ja Personal trainer, Kokkolan Hermeksen edustusjoukkueen fysioterapeutti Matias Mattila. Valmiina ohjeisharjoitteluun Workshopissa keskitytään etenkin fysioterapeuttiseen näkökulmaan, jotta harjoittelu on turvallista ja tarkoituksen mukaista, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä rasitusperäisiä vammoja. Tässä Workshopissa tutustutaan myös Medirexin omaan sporttiliikepankkiin, jossa on lähes 100 harjoitetta videon muodossa. Liikepankin pystyy ostamaan itselle tai joukkueelle käyttöön.

Workshop tuntien teemat:
Valmiina harjoitteluun; Valmistava oheisharjoittelu, liikkuvuus, kehonhallinta ja huoltava harjoittelu
Kehittymisen kulmakivet; Voima- ja kestävyysharjoittelu
Voimasta nopeudeksi; Nopeus-, plyometria- ja ketteryysharjoittelu

Lisätiedot: aino.nurmi@medirex.fi

Sinua palvelevatVaraa aika netissä!


Kiinnostuitko palvelustamme? Klikkaa alla olevaa nappia ja varaa aika näppärästi netissä! Huomaathan varauksen yhteydessä tarkistaa missä toimipaikassa valitsemaasi palvelua tarjotaan.


Varaa aika
Tervetuloa meille - Liike on lääke!