Varaa
aika
ota
yhteyttä
Vastaa kyselyyn
Sulje


Sulje

Työergonomia

Ergonomia sanana tulee kreikan kielen sanoista ergo (työ) ja nomos (luonnonlait). Ergonomialla tarkoitetaan tekniikan ja toiminnan sovittamista ihmisille. Ergonomian tarkoituksena on parantaa ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa. (www.ttl.fi)

Työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Niiden tulee mahdollisuuksien mukaan olla siten säädettävissä ja järjestettävissä sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, että työ voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta. Lisäksi on otettava huomioon, että:

1) Työntekijällä on riittävästi tilaa työn tekemiseen ja mahdollisuus vaihdella työasentoa;
2) Työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein;
3) Terveydelle haitalliset käsin tehtävät nostot ja siirrot tehdään mahdollisimman turvallisiksi, milloin niitä ei voida välttää tai keventää apuvälinein; ja
4) Toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta vältetään tai, jollei se ole mahdollista, se on mahdollisimman vähäinen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työpaikan työolosuhteiden, työssä käytettävien koneiden, muiden työvälineiden, apuvälineiden ja muiden laitteiden turvallisuusvaatimuksista sekä käsin tehtävien nostojen turvallisesta suorittamisesta. (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738)


Ergonomialla löydetään ratkaisuja


Työpaikalla pyritään kehittämään työtä ja työolosuhteita ergonomian suunnittelulla. Työtilat, -välineet ja -prosessit sekä hankinnat suunnitellaan jo etukäteen sopivaksi mahdollisimman monelle käyttäjälle. Täten vältytään usein kalliiden muutosten ja hankintojen tekemiseltä myöhemmin. Käyttökelpoisia kehittämismenetelmiä ovat esimerkiksi työprosessien mallinnus ja kehittävä työntutkimus.

Ergonomia käsittää fyysisen ergonomian lisäksi kognitiivisen ja organisatorisen ergonomian. Tarkasteltaessa työtä kaikista kolmesta näkökulmasta saavutetaan paras tulos.

Sinua palvelevat


Varaa aika netissä!


Kiinnostuitko palvelustamme? Klikkaa alla olevaa nappia ja varaa aika näppärästi netissä! Huomaathan varauksen yhteydessä tarkistaa missä toimipaikassa valitsemaasi palvelua tarjotaan.


Varaa aika
Tervetuloa meille - Liike on lääke!