Varaa
aika
ota
yhteyttä
Vastaa kyselyyn
Sulje


Sulje

Työnohjaus

Kaipaatko tilaisuutta keskustella työstäsi luottamuksellisesti? Haluatko arvioida työskentelytapojasi? Oletko huolissasi työssäjaksamisestasi? Työnohjaus voi olla ratkaisu!

Työnohjaus - Yksilötyönohjaus


Yksilötyönohjaus tapahtuu nimensä mukaisesti yksin työnohjaajan kanssa. Työnohjauksessa voimme rauhassa pohtia ohjattavan työhön ja toimintaan liittyviä ilmiöitä. Ohjattavalla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja keskittyä omaan ammatilliseen kasvuun. Yksilötyönohjaus on luottamuksellista ja työnohjaaja ei välitä tietoa työnantajalle ellei toisin sovita. Työnohjaaja ei anna suoria neuvoja ohjattavalle eikä ratkaisuja vaan ohjauksen tarkoitus on löytää ohjattavan omat voimavarat ja vastaukset pohtimiinsa haasteisiin. Yksilötyönohjaus on monelle tilaisuus purkaa omia tuntojaan ja avautua vaikeistakin työssä kohtaamistaan tilanteista.

Ryhmätyönohjaus


Oletteko työyhteisönä keskellä organisaatiomuutosta? Onko työhyvinvointituloksenne laskeneet? Kaipaatteko apua uusien työmenetelmien käyttöönotossa?

Ryhmätyönohjauksessa voidaan jakaa hiljaista tietoa uusille työntekijöille ja samalla perehdyttää heitä työyhteisön toimintatapoihin – ja kulttuuriin. Ryhmätyönohjauksessa jaettava vertaistuki on erittäin voimaannuttavaa ja eheyttävää. Työnohjaajan käyttö tulehtuneissa ja kriisiytyneissä työyhteisötilanteissa on tehokas tapa puuttua asioihin ja hakea niihin uusia lähestymistapoja.

Esimiestyönohjaus


Esimiestyönohjaus tarjoaa asiakkaalle foorumin, jossa voidaan pureutua esimiestehtävien kysymyksiin. Työnohjauksessa hyödynnetään ratkaisukeskeistä työotetta ja pyritään vahvistamaan esimiehenä toimimisessa tarvittavia taitoja. Esimiestyönohjauksessa pyritään selkeyttämään asiakkaan johtamisen tavoitteita ja menetelmiä. Työnohjaus tarjoaa uusia näkökulmia ja puolueettoman tarkastelumahdollisuuden omiin työskentelytapoihin. Esimiestyönohjaus auttaa myös työssäjaksamisen kysymyksissä.

"
Esimies toimii esimerkkinä työyhteisölle – on tärkeää, että esimies voi hyvin ja kannustaa alaisiin. Haluatko löytää keinoja tämän edistämiseksi? Työnohjaus antaa sinulle hengähdystauon vaativassa tehtävässäsi.

Työnohjaus ryhmille


Työryhmille voidaan järjestää työyhteisöä tukevaa työnohjausta kertaluontoisena ja sen teema määritellään ennakkoon. Tukevaa työnohjausta voidaan järjestää työyhteisölle esimerkiksi kehittämispäivän tai työhyvinvointipäivän yhteydessä.

Työnohjauksella voidaan edesauttaa esimerkiksi uuden toimintamallin käyttöönottoa, pohtia yhteisiä ajankohtaisia teemoja tai hakea uusia näkökulmia työn toteuttamiseen. Työyhteisöä tukeva työnohjaus voi käsittää myös teemaluennnon tai erilaisia työyhteisölle soveltuvia käytännön harjoituksia.

(Teksti: Lainattu www.riittahuhtala.fi)

Sinua palvelevat

  • Eeva-Maija Keski-Säntti
    Varaa aika

    Eeva-Maija Keski-Säntti

    Toimintaterapeutti, Psykoterapeutti, Työnohjaaja

    finengVaraa aika netissä!


Kiinnostuitko palvelustamme? Klikkaa alla olevaa nappia ja varaa aika näppärästi netissä! Huomaathan varauksen yhteydessä tarkistaa missä toimipaikassa valitsemaasi palvelua tarjotaan.


Varaa aika
Tervetuloa meille - Liike on lääke!