Boka
tid
ta
kontakt
Stäng


Stäng

Psykofysisk fysioterapi

Psykofysisk fysioterapi grundar sig på människans omfattande människouppfattning, där människans förkärlek för kroppen tas i beaktande. För att känslor för kroppen påverkar människans medvetande, känslorna och tänkandet reflekterar till rörelser och upplevelser över den egna kroppen. Arbetssättet grundar sig till erfarenheter av lärande, där kunden lär sig mer medvetet förstå och känna igen sinnets och kroppens samverkan och dess påverkan i livet.

Inom psykofysisk fysioterapi tas kroppens ställningar, rörelser och andnings erfarenheter, känslor och tankar i beaktande. Verktyg som används är till exempel övningar inom rörelse, andnings och kroppsmedvetande samt behandling i mjukvävnader. Övningarnas målsättning är att kunden skall kunna känna sig fri, medgivande och kunna känna efter kroppens reaktioner. Med att känna bättre sin kropp kan man finna den trygga kontakten med egen kropp, känna smärt och stressreglering bättre och olika möjligheter till rörelse. I terapiprocessen betonas växelverkan mellan kunden och terapeuten.

Psykofysisk fysioterapi rekommenderas till kunder som:

 • Som har problem med mentala hälsan såsom depression, ätstörning eller panikångest
 • Neurologiska eller muskuloskeletala sjukdomar som orsakar problem i funktionsförmågan
 • Stress symptomer, sömnlöshet, spänningar, ångest eller trötthet
 • Förlängda smärtkänslor
 • Trauma eller post-traumatiska stressreaktioner som leder till fysiska symptomer

(Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys ry)

Till psykofysisk fysioterapimottagning kan du komma självbetalande klient, med en läkarremiss, med en betalningsförbindelse från försäkringsbolag eller genom FPA.

Vi betjänar dig

 • Matias Mattila
  Boka tid

  Matias Mattila

  OMT-fysioterapeut, Personal Trainer

  Fascia-behandlig, Akupunktur, Psykofysisk fysioterapi

  fineng

 • Jessica Harju
  Boka tid

  Jessica Harju

  OMT-fysioterapeut

  Psykofysisk fysioterapi, Fascia-behandling

  finsveeng

 • Joanna Stigman
  Boka tid

  Joanna Stigman

  finBoka tid på nätet!


Blev du intresserad av våra tjänster? Klicka på knappen nedan och boka en tid! Observera under bokningen i vilken anstalt tjänsten erbjuds vid.


Boka tid
Välkommen till oss - Motion är medicin