Boka
tid
ta
kontakt
Stäng


Stäng

Sponsorering

Redan under flera år har Medirex sponsorerat lokalt kunnande i många olika grenar. Vi upplever att det är viktigt att stöda och delta i regionens utveckling och därför är vi med på många olika håll. Vi vill i omfattande mån främja Mellersta Österbottens kunnande och våra objekt har varit och är bl.a. idrottsföreningar, orkestrar, föreningar och olika evenemang.

Vi mottar årligen rikligt med sponsoreringsanbud och ber därför att anbuden skickas med e-post.

Vi betjänar dig


Boka tid på nätet!


Blev du intresserad av våra tjänster? Klicka på knappen nedan och boka en tid! Observera under bokningen i vilken anstalt tjänsten erbjuds vid.


Boka tid
Välkommen till oss - Motion är medicin