Boka
tid
ta
kontakt
Stäng


Stäng

Undersökning av nedre extremiteterna

Cirka 70 % av människor lider av besvär i nedre extremiterna. Besvären kan framträda som smärtor, så i benen som även i övriga delar av kroppen. Vi är specialister även i utveckling av individuella stödsulor och tillhörande tjänster samt i behandling av nedre extremiterna. Stödsulesystemet hjälper också läkarvetenskapens specialister att effektivt lösa de flesta förekommande stödproblem i nedre extremiterna.

Dessutom förbättras benens funktion med individuella tränings- och vårdprogram samt vid behov med olika fysikaliska vårdmetoder.

Begynnelseundersökning


Tillverkning av individuella strödsulor börjas med en omfattande undersökning av nedre extremiteterna. I undersökningen testas bl.a. musklernas, ledernas och nervvävnadernas rörlighet. Samtidigt definieras även möjliga avvikelser i benstrukturen samt linjernas funktionalitet. Erhållen data jämförs med gå- och ståpositionsdata, vari en helhetssyn fås angående nedre extremiteternas och hela kroppens funktion. Endast efter en undersökning är det möjligt att värdera om besväret kan botas med hjälp av ortoser, som är orsaken till att klienten har sökt sig till fysikalisk vård.

Se produkter

Vi betjänar dig

 • Markus Peltoniemi
  Boka tid

  Markus Peltoniemi

  Fysioterapeut

  Analysering av nedre extremiteter, Individuella stödsulor

  fineng

 • Virve Taipale
  Boka tid

  Virve Taipale

  Fysioterapeut

  Arbetsfysioterapeut, Analysering av nedre extremiteter  Samarbete med Botnia Företagshälsovård Ry

  finsveeng

 • Susanna Cederberg
  Boka tid

  Susanna Cederberg

  Arbetsfysioterapeut

  Projekt inom arbetsvälmående, Shock Wave-tryckvågsbehandling och analysering av nedre extremiteter

  Samarbete med Botnia Företagshälsovård Ry

  finsveengBoka tid på nätet!


Blev du intresserad av våra tjänster? Klicka på knappen nedan och boka en tid! Observera under bokningen i vilken anstalt tjänsten erbjuds vid.


Boka tid
Välkommen till oss - Motion är medicin