Boka
tid
ta
kontakt
Stäng


Stäng

Arbetshandledning

Önskar du ett tillfälle att diskutera ditt arbete konfidentiellt? Vill du värdera dina arbetsmetoder? Är du orolig för orket i arbetet? Arbetshandledning kan vara en lösning!

Arbetshandledning – personlig arbetshandledning


Personlig handledning sker enligt benämningen ensam med arbetshandledaren. Under handledningen kan vi i lugn och ro begrunda arbetet och kring det förekommande fenomenet. Den handledda har möjlighet att bli hörd och fokusera på sin egna yrkesmässiga utveckling. Handledningen är konfidentiell och inga uppgifter ges till arbetsgivaren om inte annat överenskommes. Arbetshandledaren ger inga konkreta råd eller lösningar, utan meningen är att den som handleds själv ska hitta sin egen potentiella kraft och svar på de utmaningar som denne har grubblat över.

Personlig handledning är för många ett tillfälle att avveckla sina egna känslor och öppet tala om även svåra situationer i arbetet.

Grupparbetshandledning


Är ert arbetskollektiv mitt i en organisationsändring? Har era arbetsvälmåenderesultat sjunkit? Vill ni ha hjälp i ibruktagning av nya arbetsmetoder?

I grupparbetshandledning kan man överföra tyst expertkunskap till nya arbetskamrater och på samma gång introducera dem till arbetskollektivets verksamhetsmetoder – och kultur.

Stödet som ges i grupparbetshandledningen är mycket kraftgivande och helande. Att använda en arbetshandledare i arbetskollektivets kristsituationer är ett effektivt sätt att ingripa och söka nya metoder till närmanden.

Handledning för förmän


Arbetshandledning för förmän erbjuder klienterna ett forum, där man kan fokusera på frågor kring förmannauppgifter. I handledningen utnyttjas lösningsfokuserat arbetstag samt strävs det till att förstärka färdigheter som behövs i förmanna-arbetet. I nämnda handledning strävas även till att förtydliggöra målsättningen och metoderna. Handledningen ger nya synpunkter och en opartisk möjlighet att granska sina egna arbetsmetoder. Handledningen hjälper också i frågor kring arbetsork.

Arbetshandledning för grupper


Enskild arbetshandledning som stöder arbetskollektivet, kan ordnas som ett enstaka tillfälle i samband med en utvecklings- eller arbetsvälmåendedag med på förhand definierat tema. Med hjälp av handledning kan man konspirera ibruktagande av en ny arbetsprocedur, gemensamt fundera nya temor eller söka nya synpunkter till förverkligande av arbetet. Det kan också handla om föreläsning eller praktiska övningar som lämpar sig för arbetskollektiver.

Vi betjänar dig

  • Eeva-Maija Keski-Säntti
    Boka tid

    Eeva-Maija Keski-Säntti

    Ergoterapeut, Psykoterapeut, Arbetsstyrning

    finengBoka tid på nätet!


Blev du intresserad av våra tjänster? Klicka på knappen nedan och boka en tid! Observera under bokningen i vilken anstalt tjänsten erbjuds vid.


Boka tid
Välkommen till oss - Motion är medicin