Boka
tid
ta
kontakt
Stäng


Stäng

Neurologisk rehabilitering

Neurofysioterapi är ett specialkunnande inom rehabilitering. Det är fysioterapi till rörlighets- eller funktionsstörningar som orsakas från centrala- eller perifera nervsystemet. Syftet med neurologisk rehabilitering är att förbättra klientens funktionsduglighet och anpassning tillbaka till det vardagliga livet.

Våra utrymmen lämpar sig ypperligt till neurologisk rehabilitering och vi har till vårt förfogande mångsidiga ändamålsenliga redskap. Vanligaste vårddiagnoser är MS-sjuka, Parkinsons sjukdom, ALS, hjärnstrokesjukdomar och ryggmärgsskador.

FPA:s rehabilitering för gravt handikappade är rehabiliteringsgruppens största klientgrupper. Hos oss är det också i största mån ett socialt tillfälle och stöd av jämlika är en viktig del av rehabiliteringsprocesset.

Tyngdavlastad gåanläggning


Med hjälp av Tyngdavlastade gåanläggningen kan du träna gående och stående i tryggt och naturligt läge.

För att nå det bästa resultatet, lönar det sig att börja rehabiliteringen i tillräckligt tidigt skede. Träningsintensiteten borde också vara tillräckligt tät. Med hjälp av anläggningen minskar man både terapeutens och klientens belastning och ökar tryggheten i jämförelse med andra, traditionella träningsmetoder.

Neuropatienter i akutskede och klienter med förlängd rehabilitering samt övriga klientgrupper, t.ex. som har problem med stöd- och rörelseorgan har nytta av av gångträningen. Tyngdavlastad gåanläggning och neurologisk rehabilitering går i många syften hand i hand och är en mycket bra hjälpreda i gåträningar.

 • Vårdens tillräckligt tidiga start
 • Intensitet
 • Rätta redskapMed Tyngdavlastade gåanläggningen får du mera ut av träningen!

Pablo-anläggningen


Pablo är en interaktiv anläggning för rehabilitering av övre extremitetets sensomotorik och funktionsvärdering. Pablo-anläggningen kan användas så i neurologiska som ortopediska rehabiliteringars olika skeden.

Anläggningen lämpar sig för barn och vuxna. Programmet möjliggör dokumentering och uppföljande av terapin. Med Pablo-anläggningen är det möjligt att mäta handens press- och sträckningskrafter, fingrarnas presskraft samt rörligheten i övre extremitetet.

Vi betjänar dig

 • Virpi Maunula
  Boka tid

  Virpi Maunula

  Fysioterapeut

  Barnfysioterapi, Neurofysioterapi, Bobath, Vasa Concept -training

  finsveeng

 • Merja Jelekäinen
  Boka tid

  Merja Jelekäinen

  Fysioterapeut

  Neurofysioterapi, Bobath, Vasa Concept -training, Barnfysioterapi

  finsveeng

 • Krista Porthen
  Boka tid

  Krista Porthen

  Fysioterapeut

  Funktionsstörningar i bäckenbotten, Geriatrisk rehabilitering, Lymfaterapi, Vasa Concept -training, Moderskapsfysioterapi

  finsveeng

 • Marjo Junnola
  Boka tid

  Marjo Junnola

  Fysioterapeut

  Neurofysioterapi, Bobath, Voice Massage, Vasa Concept -training

  finsveeng

 • Mia Peuraharju
  Boka tid

  Mia Peuraharju

  Fysioterapeut

  Neurofysioterapi, Bobath, Psykofysisk fysioterapi, Vasa Concept -training

  finBoka tid på nätet!


Blev du intresserad av våra tjänster? Klicka på knappen nedan och boka en tid! Observera under bokningen i vilken anstalt tjänsten erbjuds vid.


Boka tid
Välkommen till oss - Motion är medicin