Boka
tid
ta
kontakt
Stäng


Stäng

Arbetsergonomi

Ergonomi som ord, kommer från grekiska orden ergo (arbete) och nomos (naturens lagar). Ergonomi betyder samordning av teknik och funktion enkom lämpad för människan. Ergonomins syfte är att förbättra säkerhet, hälsa och välbefinnande samt systemens effektiva och ostörbara funktion (www.ttl.fi).

Arbetspunktens strukturer och arbetsredskap bör väljas, dimensioneras och placeras ergonomiskt lämpligt beaktande arbetsuppgiftens och den anställdas förutsättningar. De bör vara justerbara och bruksegenskaperna sådana, att arbetet kan utföras utan att det vållar hälsorisker eller farlig belastning för den anställda. Dessutom bör beaktas att:

1) den anställda har tillräckligt med utrymme för arbetet och möjlighet att byta arbetsläge
2) arbetet lättas med hjälpredskap vid behov
3) lyft- och flyttningsuppgifter görs så tryggt som möjligt då dessa arbetsskeden inte går att undvikas eller underlättas med hjälpredskap
4) upprepande påfrestningars orsakade men förebyggs, eller om det inte är möjligt, så att menet är så litet som möjligt.

Med statsrådets förordning kan ges noggrannare bestämmelser angående arbetsplatsens arbetsförhållanden, maskiners, anläggningars och övriga arbetsredskapens trygghetskrav samt att lyft som görs för hand utförs tryggt. (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738)

God ergonomi ger lösningar


På arbetsplatsen strävar man till att utveckla arbetet och arbetsomständigheterna med ergonomiplanering. Arbetsutrymmen-, redskap, processer och anskaffningar planeras på förhand att vara lämpliga för så många användare som möjligt. På detta sätt kan man senare undvika dyra förändringar och anskaffningar. Brukbara utvecklingsmetoder är t.ex. arbetsprocessernas simulering samt utvecklande arbetsutforskning.

Vi betjänar dig


Boka tid på nätet!


Blev du intresserad av våra tjänster? Klicka på knappen nedan och boka en tid! Observera under bokningen i vilken anstalt tjänsten erbjuds vid.


Boka tid
Välkommen till oss - Motion är medicin