Boka
tid
ta
kontakt
Stäng


Stäng

Ergoterapi

Målgruppen för ergoterapi för vuxna kan vara t.ex. vuxna med neurologisk sjukdom och åldrande klienter eller andra klientgrupper, som konstaterats ha behov av ergoterapi till följd av insjukning eller handikapp. I behandlingen värderas och utvecklas färdigheter som en människa behöver i vardagens olika situationer: träning av dagliga, kognitiva och psykosociala färdigheter. Terapin kan genomföras hos Medirex eller hos klienten och dess hem, allt enligt klientens behov.

"
En funktionsterapeut är expert inom rehabiliteringsbranschen, som hjälper människan till en fungerande vardag – Till en vardag som inte bara handlar om att klara sig.Ergoterapi för barn


Man söker sig till ergoterapi med hjälp av en betalningsförbindelse om ett barn har svårigheter med till exempel koncentration, finmotorik, gestaltning och sociala färdigheter. Med ergoterapin strävar vi till att utveckla och att stödja barnets möjligheter att vara aktiv och att delta i vardagen. Det handlar om deltagande i leken och i dagliga aktiviteter i hemmet, på daghem, i skola och på fritiden. Terapin genomförs i form av målinriktade lekar och aktiviteter som väljs utifrån barnets behov, intresse och gemensamt utformade målsättningar.

Metoder som kan användas är lek, konstruktion och skapande aktiviteter. Aktiviteterna i terapin är roliga och utmanande för barnet. I arbetet med barn är samarbetet med föräldrar, vårdnadshavare, daghem, skola och ev andra terapeuter ytterst viktigt. Tillsammans planeras olika sätt att stödja barnets utveckling och lärande i vardagssituationer.

Ergoterapi för unga


Ergoterapi med unga handlar om att hjälpa den unga att bli självständig, hjälpa till med studierna och sociala färdigheter. Målet är att hitta en balans mellan vardagsaktiviteter, vila och fritid. Ergoterapi kan vara praktiska övningar där man kan förstärka självkänsla och förbättra psykosociala och kognitiva färdigheter.Ergoterapi för vuxna


Målgruppen för vuxenergoterapi kan vara till exempel sådana som på grund av fysisk eller kognitiv skada, sjukdom, annan funktionsnedsättning eller förändrad livssituation behöver stöd och träning med sysslor i hemmet, på arbetet, att utföra ärenden eller som inte har en meningsfull fritid. Målet är att hitta en balans mellan vardagsaktivitet, vila, arbete och fritid.


Vi betjänar digBoka tid på nätet!


Blev du intresserad av våra tjänster? Klicka på knappen nedan och boka en tid! Observera under bokningen i vilken anstalt tjänsten erbjuds vid.


Boka tid
Välkommen till oss - Motion är medicin