Boka
tid
ta
kontakt
Stäng


Stäng

Motions- och träningstjänster till företag

Arbetsgivaren kan med arbetsförmågan uppehållande verksamhet främja och stöda personalens arbets- och funktionsfärdigheter i arbetskarriärens alla skeden. Motion har ett betydande samband med upplevd arbetsförmåga- och ork. Motion I arbetet stöder hälsa och möjliggör utvecklande av företagets kunnighet. Arbetsplatsmotion förbättrar arbetsplatsens socialiska relationer och atmosfären, belåtenhet med arbetet och trivsamheten ökar. Motionen ökar arbetsmotivation och sänker sjukbortavaron, som är till nytta för hela arbetskollektivet. Motion är medicin även inom affärslivet.

På Medirex leder skolade och professionella fysioterapeuter mångsidiga arbetsmotionsgrupper, såsom konditionssalträning, bassänggymnastik och olika salgymnastikformer (käpp-, tyngd-, gymnastikbandsträning m.fl.).

Pausgymnastikprogram kan du se på Word-filen.

Vi betjänar digBoka tid på nätet!


Blev du intresserad av våra tjänster? Klicka på knappen nedan och boka en tid! Observera under bokningen i vilken anstalt tjänsten erbjuds vid.


Boka tid
Välkommen till oss - Motion är medicin