Boka
tid
ta
kontakt
Stäng


Stäng

Psykologiska tjänster

En psykolog gör psykologiska undersökningar för barn och unga. Med hjälp av undersökningarna kartlägger man barnets eller den ungas informationsbehandling, möjliga inlärningssvårigheter och hantering av känslor.

En neuropsykologisk undersökning kan vara behövlig om barnet eller den unga har svårigheter i till exempel inlärning, bristande uppmärksamhet, i läsning, räkning eller begripa och uppfatta saker. Neuropsykologisk undersökning för barn under skolålder kan vara bra ifall bristfallande faktorer inom språkliga kunskaper och utveckling av självreglering kan hittas. En neuropsykologisk undersökning kan också behövas i situationer där hjärnskador eller skador i centrala nervsystemet (t.ex. epilepsi) förekommer.

Ett barns neurologisk undersökning innehåller:
 • Intervju med vårdnadshavaren
 • Undersökning av bakgrundsfaktorer från dagvården eller från skolan
 • Barnets
 • Gemensam återkoppling med familjen
 • Skriftlig sammanfattning för eventuell fortsättningUndersökningens omfattning kan variera från person till person. Undersökningens omfattning och bredd diskuteras tillsammans och helheten skräddarsys efter patientens behov.

Till en neurologisk undersökning leds man oftast via en remiss av läkaren. Om undersökningen sker på egen bekostnad behöver kunden en remiss från läkaren för FPA avdrag. Utan remiss betalar kunden alla avgifter själv. En del av olika betalningsförbindelser ersätter neurologisk undersökning.


Vi samarbetar med Botnia Företagshälsovård


Botnia Företagshälsovård är en lokal företagshälsovårdsleverantör och förening. Botnia Företagshälsovård fungerar både i Karleby, Jakobstad och omnejd och erbjuder olika företagshälsovårdtjänster och psykologitjänster. Botnia ry har sina utrymmen på Långbrogatan 1-3D (Hagströmshörnet) i Karleby.

Mer information www.botniary.fi


Vi betjänar dig

 • Johanna Oinas
  Boka tid

  Johanna Oinas

  Psykolog

  Barn- och ungas inlärning och neuropsykologiska svårigheter, bedömning och undersökning

  fineng

 • Jasmine Broman
  Boka tid

  Jasmine Broman

  Psykolog, företagspsykolog

  Musik- och idrottspsykologi, behandling och förebyggande av psykisk hälsa.

  finsveengBoka tid på nätet!


Blev du intresserad av våra tjänster? Klicka på knappen nedan och boka en tid! Observera under bokningen i vilken anstalt tjänsten erbjuds vid.


Boka tid
Välkommen till oss - Motion är medicin