Boka
tid
ta
kontakt
Stäng


Stäng

Min egen väg - rehabilitering

För vem?


Min egen väg (Oma Väylä) är för unga vuxna i åldern 16–29 år som är i behov av neuropsykiatrisk rehabilitering, vars mål är att stöda i studierna, vardagen och för att komma ut i arbetslivet. Rehabiliteringen är för unga vuxna som har diagnostiserats med en autismspektrumstörning utan kognitiv utvecklingsstörning (Aspergers syndrom) eller en aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD) som behöver hjälp med till exempel:

- Studierna
- Arbetslivet
- Sosiala kunskaper
- Hjälp i vardagliga sysslor


I rehabiliteringen ingår:


- 27 individuella möten
- 10 gruppmöten
- 1–2 gruppmöten för närstående
- Rehabiliteringen omfattar dessutom 3 uppföljningsmöten efter den sista rehabiliteringsperioden


Var sker rehabiliteringen?


Mötena ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe eller i klientens vardagsmiljö, exempelvis hemma hos klienten, på läroanstalten eller arbetsplatsen. En del av mötena kan genomföras via distansförbindelse. Gruppmötena för närstående ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe eller i något annat separat mötesrum.
Möten skräddarsys för den ungas behov och önskemål till en helhet.


Hur kan man söka?


För att ansöka om Min egen väg-rehabilitering behöver kunden ett läkarutlåtande B där rehabilitering rekommenderas. Läkarutlåtandet får vara högst ett år gammalt. Ansökningsblanketten (KU 132r) finns på adressen www.fpa.fi/blanketterwww.fpa.fi/blanketter.

Ytterligare information om hur man ansöker om rehabilitering finns på adressen www.fpa.fi/min-egen-vagwww.fpa.fi/min-egen-vag

Vi betjänar dig


Boka tid på nätet!


Blev du intresserad av våra tjänster? Klicka på knappen nedan och boka en tid! Observera under bokningen i vilken anstalt tjänsten erbjuds vid.


Boka tid
Välkommen till oss - Motion är medicin