Boka
tid
ta
kontakt
Stäng


Stäng

Individuella stödsulor

Tillverkning av individuella strödsulor börjas med en omfattande undersökning av nedre extremiteterna. I undersökningen testas bl.a. musklernas, ledernas och nervvävnadernas rörlighet. Samtidigt definieras även möjliga avvikelser i benstrukturen samt linjernas funktionalitet. Erhållen data jämförs med gå- och ståpositionsdata, vari en helhetssyn fås angående nedre extremiteternas och hela kroppens funktion. Endast efter en undersökning är det möjligt att värdera om besväret kan botas med hjälp av ortoser, som är orsaken till att klienten har sökt sig till fysikalisk vård.

Tillverkning


Att göra en form för individuella stödsulor är en enkel och snabb åtgärd. En uppvärmd ortosplatta placeras en åt gången på formtagningsdynan, varefter klienten stiger på dynan. Terapeuten placerar foten till ett neutralt läge, så att formen blir bra. Klienten står på ortoserna cirka 30-60 sekunder tills de har stelnat till sin rätta form.

Så att individuella stödsulor i verkligheten rättar till nedre extremiteternas funktion, infogas en kil i formen på basen av nedre extremiteternas undersökningsdata. Ortoserna framställs som handarbete, vari leveranstiden är cirka två veckor.

Stödsulornas funktionaliteet och perfekta passande granskas tillsammans med klienten i samband med ett kontrollbesök, varefter en slutlig finslipning till stödsulorna kan göras.

Vi betjänar dig


Boka tid på nätet!


Blev du intresserad av våra tjänster? Klicka på knappen nedan och boka en tid! Observera under bokningen i vilken anstalt tjänsten erbjuds vid.


Boka tid
Välkommen till oss - Motion är medicin