Varaa
aika
ota
yhteyttä
Vastaa kyselyyn
Sulje


Sulje

Psykofyysinen fysioterapia: mitä ja miksi?

uutinen 02.05.2024

Psykofyysisen fysioterapian keskiössä ovat ajatusten, tunteiden ja kehon jatkuva vuorovaikutus. Psykofyysinen fysioterapia soveltuu osaksi esimerkiksi uupumus-, ahdistus- ja unettomuusoireiden, pitkittyneen kivun sekä erilaisten mielenterveysongelmien kuntoutusta.
Psykofyysinen fysioterapia: mitä ja miksi?
Stressi ja kuormitus on osa monen arkea ja psykofyysisestä fysioterapiasta voi saada tukea myös voimavarojen tunnistamiseen ja stressinhallintaan. Kehon kautta toimiminen soveltuu erityisen hyvin silloin, kun sanoittaminen on haasteellista tai päinvastoin tuntuu siltä, että sanallinen purkaminen on liiankin vallalla ilman, että verbaalinen analysointi tuntuu vievän enää eteenpäin.

Autonomisen hermoston vaikutuksen vireystilan säätelyyn


Vireystilan muutokset liittyvät vahvasti moniin psykofyysisen fysioterapiaan hakeutuneiden asiakkaiden kokemiin haasteisiin. Autonominen hermosto ohjaa elimistön tahdosta riippumattomia toimintoja ja sen säätelemä vireystila osa arkeamme. Tarkoituksenmukaisesti toimiessaan vireystilamme vaihtelee eri tilanteissa ja vuorokauden eri vaiheissa, mutta joskus hermoston tietty osa voi olla pitkään yliaktiivinen saaden aikaan pidempiaikaisen muutoksen vireystilassa yli- tai alivireyden puolelle.Vireystila voi myös heitellä hyvin voimakkaasti lyhyellä aikavälillä ääripäästä toiseen. Sietoikkunalla tarkoitetaan sellaista riittävää hermostollista turvan tunnetta ja vireystilan tasapainoa, jossa kykenemme säätelemään tunteitamme ja toimintaamme. Kehollisen työskentelyn kautta voimme löytää vireystilan säätelyyn keinoja sekä leventää yksilöllistä sietoikkunaa, jolloin vireystila ei heilahda niin herkästi tai voimakkaasti ääripäähän.

Psykofyysinen fysioterapia osana kuntoutusta


Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja työtapoina voidaan hyödyntää mm. erilaisia liike- ja tanssiterapeuttisia menetelmiä, kehotietoisuus- ja hengitysharjoitteita, pehmytkudoskäsittelyä sekä vireystilan säätelyä ja vuorovaikutusta vahvistavia harjoitteita. Kehollisissa harjoituksissa voidaan esimerkiksi lisätä ja purkaa kehon jännitystilaa tietoisesti ja muutoksia havainnoiden. Psykofyysisen fysioterapian ytimessä on myös hyvä, luottamuksellinen vuorovaikutussuhde terapeutin ja asiakkaan välillä.

Psykofyysisen fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina yksilöllisesti asiakkaan elämäntilanteen ja voimavarojen mukaan. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi omien rajojen tunnistaminen tai itsesäätelykeinojen lisääminen ahdistuksen tai paniikin välttämiseksi. Psykofyysisen fysioterapian avulla voi mm. oppia tunnistamaan ja säätelemään paremmin omaa kuormitusta ja vireystilaa, vahvistaa omaa itsetuntemusta ja vuorovaikutusta toisten kanssa, oppia rentoutumista ja kivun säätelyä tai löytämään turvan tunnetta omassa kehossa. Käytännön tasolla nämä tukevat toimintakykyä arjessa mahdollistaen esimerkiksi ahdistusta aiheuttavista tilanteista selviämistä.

Esimerkkejä taustoista, joiden pohjalta asiakkaita ohjautuu psykofyysiseen fysioterapiaan:
- stressioireet (ylivirittyneisyys, uupumus, unettomuus)
- ahdistuneisuus, paniikkihäiriö
- syömishäiriöt
- pitkittynyt kipu
- neuropsykiatriset haasteet
- vaikeudet liikkumisessa tai kehon tiedostamisessa
- neurologiset tai tuki-ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamat toimintakyvyn häiriöt
- long covid
- krooninen väsymysoireyhtymä
- traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt
- pakko-oireinen häiriö (OCD)
- selektiivinen mutismi

Psykofyysiseen fysioterapiaan voi hakeutua itse maksavana, lääkärin lähetteellä, vakuutusyhtiön myöntämänä tai Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta. Medirexistä löytyy osaamista niin lasten, nuorten kuin aikuisten psykofyysiseen fysioterapiaan.

Artikkelin ovat kirjoittaneet Psykofyysisen fysioterapian asiantuntijat fysioterapeutti Joanna Stigman ja OMT-fysioterapeutti Jessica Harju-Mattila.

Jaa tai tykkää